รับทำวีซ่า และ เวิร์คเพอร์มิท ใบอนุญาต ทำงานในไทย visa และ workpermit 0863334229

16 วัน ที่แล้ว กรุงเทพมหานคร, ไทย ผู้ชม:19 เลขที่ประกาศ: 1743

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • เลขที่ประกาศ1743
  • โพสต์เมื่อ16 วัน ที่แล้ว
  • ผู้ชม19
  • ราคา6,000 ฿
  • แบบบริษัท-ร้านค้า

คำอธิบายสินค้า

รับทำวีซ่าและ เวิร์คเพอร์มิท ใบอนุญาต ทำงานในไทย visa และ workpermit0863334229

บริษัทไทยวีซ่า แอนด์ เวิร์ค เพอร์มิท เซอร์วิส จำกัด ( Thai visa and workpermit service co.,ltd.)

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่0725549000508 ประกอบกิจการรับบริการทำวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางบริษัทเราให้บริการรับทำวีซ่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จากประสบการณ์การทำงานสามารถวางใจในบริการจากทางเราได้ว่าสามารถทำวีซ่าให้ท่านโดยทางเราสามารถอำนวยความสะดวกด้านการทำงานให้ท่านได้

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราNON - B

เมื่อต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยแล้วต้องการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราที่ประเทศไทยโดยไม่ต้องการเดินทางไปทำที่สถานฑูตไทยในต่างประเทศก็สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะซึ่งวีซ่าที่สามารถเปลี่ยนประเภทได้ ก็มีเช่น วีซ่า Immigration-Tourist,Transit Visa,ผ.15,ผ.30, ให้เป็น Immigration Non-B

วีซ่าทำงาน( VisaBusiness )                      
ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นหากต้องการวีซ่าทำงานระยะเวลาทำงาน1 ปี ต่างชาตินั้นต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนซึ่งการจะทำใบอนุญาตทำงานได้นั้นจึงสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้ซึ่งขั้นตอนก่อนทำวีซ่า 1 ปี

Work permit ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน (Workpermit ) นายจ้างจะต้องเป้นผู้ยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตให้กับลูกจ้างโดยใบอนุญาตทำงานนั้นจะขึ้นตรงกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานซึ่งใบอนุญาตทำงานนั้นจะได้รับได้อนุญาตทำงานได้ ตามระยะที่นายจ้างกำหนด

ติดต่อเรา

1512 ซอยปาริชาติถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02- 276 5887 , 086 333 4229
Mail : thaiworkpermit@live.com

 http://www.visaworkpermit.in.th/

รับทำวีซ่าและ เวิร์คเพอร์มิท ใบอนุญาต ทำงานในไทย visa และ workpermit0863334229

บริษัทไทยวีซ่า แอนด์ เวิร์ค เพอร์มิท เซอร์วิส จำกัด ( Thai visa and workpermit service co.,ltd.)

ทะเบียนพาณิชย์เลขที่0725549000508 ประกอบกิจการรับบริการทำวีซ่า และ ใบอนุญาตทำงานให้กับชาวต่างชาติที่ต้องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยทางบริษัทเราให้บริการรับทำวีซ่ามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 จากประสบการณ์การทำงานสามารถวางใจในบริการจากทางเราได้ว่าสามารถทำวีซ่าให้ท่านโดยทางเราสามารถอำนวยความสะดวกด้านการทำงานให้ท่านได้

เปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราNON - B

เมื่อต่างชาติเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาประเทศไทยแล้วต้องการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราที่ประเทศไทยโดยไม่ต้องการเดินทางไปทำที่สถานฑูตไทยในต่างประเทศก็สามารถเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองแจ้งวัฒนะซึ่งวีซ่าที่สามารถเปลี่ยนประเภทได้ ก็มีเช่น วีซ่า Immigration-Tourist,Transit Visa,ผ.15,ผ.30, ให้เป็น Immigration Non-B

วีซ่าทำงาน( VisaBusiness )                      
ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยนั้นหากต้องการวีซ่าทำงานระยะเวลาทำงาน1 ปี ต่างชาตินั้นต้องมีใบอนุญาตทำงานก่อนซึ่งการจะทำใบอนุญาตทำงานได้นั้นจึงสามารถทำวีซ่า 1 ปีได้ซึ่งขั้นตอนก่อนทำวีซ่า 1 ปี

Work permit ใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน (Workpermit ) นายจ้างจะต้องเป้นผู้ยื่นเอกสารเพื่อขอใบอนุญาตให้กับลูกจ้างโดยใบอนุญาตทำงานนั้นจะขึ้นตรงกับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กระทรวงแรงงานซึ่งใบอนุญาตทำงานนั้นจะได้รับได้อนุญาตทำงานได้ ตามระยะที่นายจ้างกำหนด

ติดต่อเรา

1512 ซอยปาริชาติถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02- 276 5887 , 086 333 4229
Mail : thaiworkpermit@live.com

 http://www.visaworkpermit.in.th/

1743